call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.บึงงาม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่100ล้านต้น
การมอบหน้ากากให้แก่นักเรียนในช่วงเปิดเทอม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บ้านดอนเกลือ หมู่ที่ 10เนื่องในวันครบรอบหารก่อตั้งราชวงจักรี ซึ่งครองราชอยู่ในปัจจุบัน ราชวงจักรีได้ก่อตั้งโดย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
การแจกเครื่องวัดอุณหภูมิในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จากแจกอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให่ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์บ้านนางาม หมู่ที่ 4
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงงามประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
photo อบต.บึงงามรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 17) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖3 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
cast ประกาศราคากลาง-RSS
thumb_up facebook อบต.บึงงาม


บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ