call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.บึงงาม
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79