call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.บึงงาม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 มิถุนายน 2564
รอ 2018/ว.946 photo ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
1 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
1 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโควิด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
3 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงงามประจำปีการศึกษา 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
6 มกราคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
5 มกราคม 2564
photo อบต.บึงงามรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
4 มกราคม 2564
insert_drive_file ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 17) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84