องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่100ล้านต้น [18 มิถุนายน 2564]
การมอบหน้ากากให้แก่นักเรียนในช่วงเปิดเทอม [14 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บ้านดอนเกลือ หมู่ที่ 10เนื่องในวันครบรอบหารก่อตั้งราชวงจักรี ซึ่งครองราชอยู่ในปัจจุบัน ราชวงจักรีได้ก่อตั้งโดย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก [6 เมษายน 2563]
การแจกเครื่องวัดอุณหภูมิในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [3 เมษายน 2563]
จากแจกอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [19 มีนาคม 2563]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให่ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [9 มีนาคม 2563]
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 [21 กุมภาพันธ์ 2563]
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์บ้านนางาม หมู่ที่ 4 [18 ธันวาคม 2562]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [16 ธันวาคม 2562]
1 1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ)