ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3
ชื่อไฟล์ : znKEd4YSun23433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้


ชื่อไฟล์ : 9SplJyDSun23438.pdf