ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างร่่องระบายน้ำแบบท่อ คสล.ผ่าซีก ม.12 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดตามใบประมาณราคากลางและตามแบบที่ อบต.บึงงามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง