ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มล. จำนวน 15,048 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง